Subjekt i OFL-së, Apeli i GJKKO lë në fuqi konfiskimin e pasurive të Çlirim Markut dhe të familjarëve të tij

Gjkko 1

Apeli i GJKKO ka lënë në fuqi konfiskimin e pasurive të Çlirim Markut dhe të familjarëve të tij.

Marku është subjekt i OFL-së, ndërkohë që Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar la në fuqi kërkesën e SPAK, ndërsa pasuritë e tij i kanë kaluar shtetit.

NJOFTIMI I APELIT TE GJKKO
Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Nertina Kosova (kryesuese), Saida Dollani (anëtare) dhe Igerta Hysi (anëtare), sot më datë 04.04.2023, shpalli vendimin lidhur me çështjen e regjistruar me nr. 1/75 akti, datë 12.04.2022 regjistrimi, mbi ankimin e paraqitur nga ankuesit Ç.M., E.M., K.M., N.M., kundër vendimit nr. 36/140, datë 11.02.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, që ka vendosur:
“1. Pranimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
2. Konfiskimin dhe kalimin në favor të shtetit të pasurive si më poshtë :
•Pasuri e paluajtshme nr. {…}, zona kadastrale {…}, volumi {…}, faqe {…} e llojit truall me sipërfaqe 206 m2, si dhe godinë banimi me 3 kate + papafingo e legalizuar me lejen e legalizimit nr. {…} dt. {…} ndodhur në {…}.
•Pasuri e paluajtshme nr. {…}, zona kadastrale {…}, volumi {…}, faqe {…} e llojit apartament me sipërfaqe 93.4 m2, ndodhur në {…}.
•Pasuri e paluajtshme nr. {…}, zona kadastrale {…}, volumi {…}, faqe {…} e llojit apartament me sipërfaqe 107.8 m2 e ndodhur në {…}.
•Të drejtat që subjekti i aktit normativ {…} ka fituar në cilësinë e blerësit me kontratën premtim shitje nr. {…} rep. nr. {…} kol. dt. {…} mbi pasurinë e paluajtshme të llojit apartament me sipërfaqe totale 64.08 m2, ndodhur në lagjen {…}.
3. Heqjen e masës së sekuestrimit për pasurinë e paluajtshme të llojit apartament me sipërfaqe totale 64.08 m2, ndodhur në lagjen {…}, përfituar me kontratën premtim – shitje nr. {…} rep. nr. {…} kol. dt. {…} si dhe për pasurinë e luajtshme automjet i markës Mercedez Benz model ML 320, me targa {…} të sekuestruara me vendimin nr. 62 dt. 15.01.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar…”.

Në përfundim, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi:
– Lënien në fuqi të vendimit nr. 36/140, datë 11.02.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Arena e Lajmit

Subjekt i OFL-së, Apeli i GJKKO lë në fuqi konfiskimin e pasurive të Çlirim Markut dhe të familjarëve të tij

Ju mund të regjistroheni në buletinin tonë të lajmeve plotësisht falas

Mos e humbisni mundësinë për t'u informuar për lajmet më të fundit dhe eksluzive, filloni tani abonimin tuaj falas me e-mail.

Welcome

Instalo aplikacionin tonë
×
Na ndiqni

Na ndiq në Facebook